Pravidlá

Při registraci na server „GalaktickyPrison.cz“ souhlasíte s těmito pravidly a neznalost zde sepsaných pravidel neomlouvá.

1. Je zakázáno jakkoliv zneužívat bugy / chyby hry, či serveru.
Pokud naleznete bug, jste povinni jej neprodleně nahlásit podpoře serveru.
V případě nahlášení, bude udělena odměna prvnímu nahlašovateli, dle rozsahu chyby.

2. Reklama na cizí servery, či jiné služby je zakázána v jakékoliv formě.

3. Každý hráč je zodpovědný za svůj účet.

4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet banovací systém nebo zabezpečení serveru.

5. Je zakázáno jakkoliv obtěžovat ostatní hráče (například nevyžádané zprávy (spam), nadávky, urážky).

6. Je zakázáno pokoušet se přihlašovat na účty jiných hráčů.

7. Jakékoliv software a hardware usnadňující hru a vytvářející nevýhodu na ostatními hráči je zakázán. Více v sekci „Povolené modifikace“.

8. Každý hráč smí vlastnit pouze jeden účet, jsou zakázány multi-účty.

9. Nadávky a vulgarismy jsou zakázány. Kyberšikana je trestným činem!

10. Zákaz spamu chatu nebo soukromých zpráv.

11. Zákaz stavění nevhodných staveb. Tyto stavby mohou být odstraněny admin týmem.

12. Neručíme za jakoukoliv ztrátu obsahu vašeho účtu na herním serveru. Nejsme zodpovědní za prodej předmětů (itemů) mezi hráči.

13. Neneseme zodpovědnost za špatně zakoupené výhody na serveru, s výjimkou chyby způsobené poskytovatelem platební brány. Více informací v sekci „Výhody na serveru“.

14. Vyhrazujeme si možnost kdykoliv resetovat server nebo svět, s tím je spojena i herní měna, statistiky a jiné. A to kvůli aktualizace nebo technických důvodů.

15. Pokud si zaregistrujete účet s přezdívkou a tento účet nevlastníte ve formě originální kopie hry, má vlastník originální kopie hry právo tento účet převzít.

16. Účet musíte zabezpečit silným heslem, vaše heslo nesdělujte dalším osobám.

17. Pokud dovolíte jiné osobě hrát na vašem účtu, nejsme zodpovědní za provedené akce na tomto účtu jinou osobou. Nelze požadovat náhradu škody, ani odstranění udělených trestů.

18. Je zakázáno vyměňovat, darovat, či prodávat účty v jakékoliv formě.

19. Dodržujte zásady etiky a slušného chování. Chovejte se jako civilizovaní lidé.

20. Je zakázáno zatěžovat admin tým, či podporu serveru nevhodným nebo nevyžádaným obsahem, či komunikací. Pokud tento hráč i přes viditelné upozornění pokračuje v této činnosti, je člen admin týmu povinen zasáhnout.

21. Je zakázáno rozesílat obsah, porušující dobré mravy nebo zákony České republiky.

22. Při obchodování mezi hráči nenese admin tým žádnou odpovědnost. Pro obchodování je určen příkaz /trade nebo /ah. Obchodování mezi hráči je na vlastní riziko.
1. Délka a typ trestu musí být přiměřený.

2. Trest může být hráči udělen způsoby: vyhození ze serveru, varování hráče, umlčení hráče, zabanováním přezdívky hráče, zabanováním IP adresy hráče.

Stížnost na neoprávněný trest je možné podat do 5 dnů a to formou: ticketu na discordu.
1. Výhody za podpoření servery se aktivuji do 5 minut.

2. Pokud máte jakýkoliv problém, můžete nás kontaktovat na emailu: info@galaktickyprison.cz

3. Pokud vám výhody nedorazí do 5 minut, zkontrolujte si tvar a číslo SMS, jestli jste je zadali správně.

4. Odeslané formy platby např. PaySafeCard, SMS atp. uchovávejte, dokud vám výhody nedorazí a to pro vyřešení problému.

5. Uchovávání na delší dobu je na vás, po vymazání SMS může čas, datum a kód SMS sloužit jako důkazní materiál.

6. Za špatně zaslanou SMS neneseme žádnou zodpovědnost.

7. Vyhrazujeme si právo kdykoliv VIP, SPONZOR a další typy výhod z vašeho účtu odebrat, a to z důvodu WIPE (resetu dat serveru) nebo ukončení / zánik serveru.

8. Výhody, ani měnu na účtu nelze převádět na jiné účty, zaslaná SMS připadá na vaši přezdívku a nevztahuje se na originální Minecraft účet (UUID).

9. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu výhod, které jsou na vašem účtu, a to i bez varování.

10. Odeslána SMS je nevratná.

11. Zaslaná SMS je příspěvkem na provoz a údržbu serveru. Obdržené výhody hrají pouze roli odměny.
1. Modifikace, které nezvýhodňuji uživatele před ostatními hráči jsou povoleny. Modifikace / úpravy klienta, které zvýhodňuji uživatele před odstaními hráči jsou zakázány! Výjimkou jsou modifikace ukazující životy ostatních hráčů a minimapy.


Optifine – povoleno
Damage Indicator – povoleno
LabyMod – zakázáno (možnost instalace módů zvýhodňující uživatele)
Huzuni, Wurst, LiquidBounce a podobné – zakázáno.
1. Do admin týmu spadají všichni moderátoři, admini a členové vedení serveru. Za porušení těchto pravidel bude členovi admin týmu snížena pozice nebo udělen ban.

2. Udělený trest za porušení pravidel musí být přiměřený situaci.

3. Zákaz jakýchkoliv urážení hráčů a vulgárního vyjadřování.

4. Při udělení trestu je člen admin týmu povinen doložit důkazy prokazující porušení pravidel. Pokud tyto důkazy nepředloží, bude hráči trest prominut.

5. Pokud hráč cíleně zatěžuje podporu serveru nevhodným nebo nevyžádaným obsahem, člen admin týmu má právo na dotazy neodpovídat, po upozornění hráče má právo hráče i umlčet.

6. Vedení serveru si vyhrazuje možnost tyto pravidla kdykoliv změnit. Děkujeme za pochopení.